FAQ

Dengan menulis surat rasmi ataupun melalui emel kepada Bahagian Perancangan Korporat (hqweb@jupem.gov.my). Oleh kerana data pemetaan utiliti merupakan data geospatial terperingkat, maka permohonan hendaklah disertakan dengan:


i) Borang PPNM-1 (Pindaan 1/2008).
ii) Lampiran Bagi Pembekal- Permohonan Membeli Dokumen Geospatial Terperingkat.
Borang ini boleh dimuat-turun di Portal Rasmi JUPEM: https://www.jupem.gov.my/halaman/muat-turun-borang-pemetaan


Alamatkan surat dan borang-borang di atas kepada:


Pengarah Ukur
Bahagian Perancangan dan Korporat
Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia
Tingkat 13, Wisma JUPEM
Jalan Sultan Yahya Petra
50578 Kuala Lumpur

Permohonan adalah dengan cara membuat surat permohonan rasmi atau emel kepada Bahagian Pemetaan Utiliti (http://utility@jupem.gov.my).
Alamatkan surat kepada:


Pengarah Ukur
Bahagian Pemetaan Utiliti
Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia
Tingkat 13, Wisma JUPEM
Jalan Sultan Yahya Petra
50578 Kuala Lumpur

Kedalaman relatif kepada permukaan tanah iaitu positif (+ve) di bawah tanah.

i. Format data adalah di dalam format GIS shapefile (shp), Geodatabase (gdb) atau Mapinfo (TAB).
ii. Sistem koordinat data adalah di dalam sistem koordinat GDM2000 Rectified Skew Orthomorphic (RSO) dan GDM2000 Cassini Soldner.
iii. Kod butiran utiliti adalah berdasarkan kepada dokumen Malaysian Standard Geographic Information/Geomatics Features and Attribute Codes (MS1759:2015)